Γ’ Ενότητα: Η ιστορία και η κληρονομιά της Νέας Σμύρνης

Γ01. Η Γέννηση και η Εξέλιξη της Νέας Σμύρνης

Σε σειρά από οθόνες προβάλλεται η ιστορία της πόλης από την σχηματοποίηση της λίγο πριν το 1930 ως τις αρχές του αιώνα μας. Η ιστορία εικονογραφείται από έντυπα και φωτογραφίες από το υλικό του Δήμου της Νέας Σμύρνης και προβάλλεται σε ένα βίντεο με αφήγηση και άλλα τρία με εικόνες από τους πρωταγωνιστές, τα αρχιτεκτονήματα και τα γεγονότα σε μια προσπάθεια να αποκαλυφθεί το «πρόσωπο» της πόλης σε κάθε περίοδο και στη συνολική της διαδρομή.

Γ02. Η παράδοση της Πνευματικής και Κοινωνικής Δράσης

ε διαδραστική εφαρμογή και σύντομη προβολή παρουσιάζονται τα στοιχεία εκείνα της ζωής της Νέας Σμύρνης που απηχούν την παράδοση της οργάνωσης των πνευματικών ιδρυμάτων της Σμύρνης. Η Αγία Φωτεινή, το Γυμνάσιο της Ευαγγελικής Σχολής, τα Ορφανοτροφεία της πόλης, η Εστία Νέας Σμύρνης κ.α. προβάλλονται παράλληλα με τα σμυρναϊκά ιδρύματα που αποτέλεσαν προγόνους και εμπνευστές τους.

Γ03. Η οικονομική ζωή μέσα από τον Τύπο

Ο Τύπος παρουσιάζεται στον επισκέπτη ως καθρέφτης της οικονομικής – και πολιτικοκοινωνικής – δραστηριότητας αλλά και ως καθ’ εαυτήν δραστηριότητα ο ίδιος. Τίτλοι εφημερίδων και περιοδικών, ψηφιοποιημένα φύλλα αρχείου, καταχωρήσεις εμπορικών Οδηγών και Ημερολογίων και διαφημίσεις εικονογραφούν τις συνέχειες και τις ασυνέχειες στη δημοσιογραφία και στην οικονομική ζωή σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο από έναν αιώνα.
Εφήμερες καταχωρήσεις και διαφημίσεις συνδυάζονται με φωτογραφικό υλικό για να μετατραπούν σε πηγή της ιστορίας.

Γ04. Γιορτές, Ψυχαγωγία και Αναψυχή στην πόλη

Σε μια διαδραστική εφαρμογή με μια σύντομη προβολή ο επισκέπτης μπορεί να πληροφορηθεί για τις γιορτές της πόλης, και τις δραστηριότητες ψυχαγωγίας και αναψυχής στη Σμύρνη και στη Νέα Σμύρνη. Οργανωμένα σε θεματικές κατηγορίες, μικρά κείμενα, φωτογραφίες και αποσπάσματα από τον τύπο θυμίζουν παλιές και πιο πρόσφατες εκδηλώσεις χαράς, τελετουργίες, δημόσιες και ιδιωτικές γιορτές και πρακτικές του ελεύθερου χρόνου.

Γ05. Αθλητικά Σωματεία της Νέας Σμύρνης

Ο αθλητισμός προβάλλεται μέσα από την ιστορία κυρίως των συλλόγων της Σμύρνης στην ευρύτερη κοινωνική και πολιτισμική του διάσταση. Στόχος είναι να ανακαλύψει ο επισκέπτης την πλούσια κοινωνική και πολιτισμική ζωή που κρύβεται πίσω από τις οργανώσεις και τα αθλητικά σωματεία με βοηθό την εικόνα, το λόγο και το συναίσθημα. Ο Πανιώνιος και ο ΑΟΝΣ-Μίλων εκτιμώνται ως συνέχεια του αθλητικού πνεύματος της Σμύρνης και ως παράγοντες διαμόρφωσης του σύγχρονου πολιτισμού της πόλης.

Γ06. Σημαντικές στιγμές στην ιστορία της πόλης

ε συνεχή προβολή εμφανίζονται οι κυριότεροι σταθμοί στην ιστορία της πόλης με φωτογραφίες και σύντομα κείμενα.

Γ07. Η σύγχρονη πόλη. Η Νέα Σμύρνη με αριθμούς

Σε μια ειδικά διαμορφωμένη διαδραστική τράπεζα ο επισκέπτης ανακαλύπτει το σύγχρονο πρόσωπο της Νέας Σμύρνης με δεδομένα οργανωμένα στον ψηφιακό χάρτη του Δήμου. Σύγχρονες υποδομές, υπηρεσίες προς τους πολίτες, δημόσιοι χώροι και γλυπτά, τοπόσημα και δίκτυα μετακίνησης συνδυάζονται με στατιστικές πληροφορίες για την εξέλιξη του πληθυσμού και διάφορους κοινωνικούς δείκτες από τη σύντομη ιστορία της πόλης. Στο τέλος της παρουσίασης της Νέας Σμύρνης η ιστορία συναντά την σύγχρονη ζωή.